Zarząd


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie.

-Krzysztof Grzegrzółka – Prezes

-Dariusz Woźniak- Wiceprezes

-Paweł Galas – Wiceprezes

-Mirosław Kabala – Skarbnik

-Damian Ciara – Naczelnika

– Marcin Walkiewicz- Z-ca Naczelnika

-Janusz Tolak – Gospodarz

– Grzesiek Walkiewicz -Sekretarz


Komisja Rewizyjna:

-Tomek Szymański

-Kamil Banasiewicz