Interwencje

W 2017 roku wyjeżdżaliśmy do:

106

zdarzeń, w tym do:
– Pożarów: 74 razy
– Wypadków: 14 razy
– Miejsc. Zagrożeń: 12 razy
– Fałszywe alarmy: razy

W 2016 roku wyjeżdżaliśmy do:

78

zdarzeń, w tym do:
– Pożarów: 51 razy
– Wypadków: 24 razy
– Fałszywe alarmy: 3 razy

W 2015 roku wyjeżdżaliśmy do:

82

zdarzeń, w tym do:
– Pożarów: 68 razy
– Wypadków:  9razy
– Fałszywe alarmy: 5 razy

W 2014 roku wyjeżdżaliśmy do:

38

zdarzeń, w tym do:
– Pożarów: 32 razy
– Wypadków: 5 razy
– Fałszywe alarmy: 1 razy

W 2013 roku wyjeżdżaliśmy do:

16

zdarzeń, w tym do:
– Pożarów: 11 razy
– Wypadków: razy
– Fałszywe alarmy: 2 razy

W 2012 roku wyjeżdżaliśmy do:

28

zdarzeń, w tym do:
– Pożarów: 27 razy
– Wypadków: – razy
– Fałszywe alarmy: 1 raz

 

W 2016 roku wyjeżdżaliśmy do:

6

zdarzeń, w tym do:
– Pożarów: 6 razy
– Wypadków: – razy
– Fałszywe alarmy: –razy

W 2010 roku wyjeżdżaliśmy do:

10

zdarzeń, w tym do:
– Pożarów: 9 razy
– Wypadków: – razy
– Fałszywe alarmy: 1 raz