MDP

 Jeśli jesteś  odważny i  ciekawy,

lubisz podejmować  wyzwania,

chcesz być  w przyszłości strażakiem (lub strażaczką),

ratować  ludzi.

Dołącz do nas – Zapraszamy!


Zbiórki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odbywają się w, każdą niedziele o godzinie 17:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

W sprawach związanych z Młodzieżową Drużyną Pożarnicza można się kontaktować z:

Damian Ciara (opiekun MDP) – 602-456-199

Kamil Kabala (dowódca sekcji MDP) – 519-086-111


W naszej jednostce funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której opiekunem

jest druh Damian Ciara

Członkowie MDP poszerzają swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa i pierwszej pomocy.

Na cotygodniowych zbiórkach ćwiczymy elementy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, celem przygotowania się w przyszłości do egzaminu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Na terenie strażnicy ćwiczymy organizację działań ratowniczo – gaśniczych poprzez symulację różnych zdarzeń losowych.

Drużyna MDP:

1.Ola Pełka

2.Ola Redosz

3.Justyna Tolak

4.Marta Lemieszka

5.Karol Gozdołek

6.Marcin Krawczyk

7.Mikołaj Bukat

8.Piotr Nowak

9.Rafał Nowak

10.Marcin Zawadka

11.Kamil Kabala

12.Kuba Kulik

13.Kacper Molak

14.Maciej Lewandowski

15. Łukasz Hińcza